Infoga:    
Synlig för:     Module:   
You are here:   Hem
  |  Logga in

Användarvillkor


AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Stjärnprodukter

Stjärnprodukter Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Stjärnprodukter.

Stjärnprodukter Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Stjärnprodukter webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Stjärnprodukter förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Stjärnprodukter.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Stjärnprodukter portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Stjärnprodukter och Stjärnprodukter är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Stjärnprodukter är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Stjärnprodukter erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Stjärnprodukter sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Stjärnprodukter webbportal,bekräftar och garanterar Ni Stjärnprodukter att ni inte kommer att använda Stjärnprodukter på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Stjärnprodukter webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Stjärnprodukter eller forstöra andra användares besök/arbete med Stjärnprodukter webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Stjärnprodukter webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Stjärnprodukter webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Stjärnprodukter har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Stjärnprodukter sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Stjärnprodukter förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Stjärnprodukter förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Stjärnprodukter varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Stjärnprodukter sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Stjärnprodukter vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Stjärnprodukter.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Stjärnprodukter WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Stjärnprodukter FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Stjärnprodukter WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Stjärnprodukter WEBBPLATS.

KONTAKT : admin@dnnprovider-com.si-eioswww2.com

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Stjärnprodukter förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Stjärnprodukter webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Stjärnprodukter webbplats är: Copyright 2006 Stjärnprodukter och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Stjärnprodukter Copyright 2006 Stjärnprodukter